Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Do spisu treści

Do nawigacji

Deklaracja i informacje o ochronie danych zgodnie z art. 13 i 14 DSGVO

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych

Ing. Andreas Rudigier, BSc.

Szczegóły kontaktu

mbm Maschinenbau GesmbH
Fabrikstraße 6
AT-6858 Schwarzach

Telefon +43 5572 58177-0
Fax +43 5572 58177-3

%6F%66%66%69%63%65%40%6D%62%6D%2E%61%74

Cele przetwarzania danych

Forma kontaktu

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub poczty elektronicznej, podane przez Państwa dane będą przechowywane przez sześć miesięcy w celu przetworzenia Państwa zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego firma HEROLD Business Data GmbH jako przetwórca danych przetwarza je na podstawie ogólnych warunków umowy (w szczególności zawartych w nich przepisów dotyczących przetwarzania danych zamówienia). HEROLD Business Data GmbH korzysta z usług podwykonawcy (SurveyMonkey Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, 2nd Floore, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlandia), który ma dostęp do danych zawartych w formularzu kontaktowym i przechowuje dane w USA. Wszelkie przekazywanie danych podwykonawcy opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych (self-certification Privacy Shield).

Założenia analizy

Ponadto, dane są zbierane i wykorzystywane do celów analizy. Przetwarzanie danych nie jest osobiste (patrz informacje na temat plików cookie poniżej).

Webshop

Jeśli ta strona internetowa oferuje sklep internetowy, następujące dane będą zbierane w celu uproszczenia procesu zakupów i do późniejszego przetwarzania umowy: Tytuł, nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy, numer VAT, data zamówienia, numer zamówienia, sposób płatności, sposób wysyłki, zakres produktów, koszty. Ponadto, pliki cookie sesji mogą być używane w celu uproszczenia procesu zakupów. Dane przetwarzane w pliku cookie sesji nie zawierają żadnych danych osobowych.

Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem transferu danych kart kredytowych do instytucji przetwarzających dane bankowe/dostawców usług płatniczych w celu obciążenia ceny zakupu, do zleconego przez nas przedsiębiorstwa transportowego/spółki spedycyjnej w celu dostawy towarów oraz do naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych.

Po przerwaniu procesu zakupów, dane wprowadzone przez użytkownika będą przechowywane przez co najmniej cztery tygodnie, a następnie usunięte. W przypadku zawarcia umowy wszystkie dane ze stosunku umownego będą przechowywane przez okres trwania stosunku umownego i dłużej, tak długo, jak długo można z tego wywnioskować roszczenia prawne, a następnie usunięte, chyba że istnieją dalsze zobowiązania do przechowywania danych (np. prawo podatkowe).

Registracja

Podczas rejestracji zapisywany jest adres e-mail użytkownika i hasło. W przypadku późniejszego dokonania zakupu, adres e-mail jest powiązany z danymi określonymi w procesie zakupu. Podane przez Państwa dane są niezbędne do założenia konta użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na czas trwania konta użytkownika. Jeśli konto użytkownika zostanie usunięte, usunięty zostanie adres e-mail i hasło oraz link do danych procesu zakupu.

Bezpieczeństwo IT

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, przechowywane są również pliki dziennika, które zawierają adres IP i inne dane wymagane do uzyskania dostępu do strony internetowej (np. data, godzina, agent użytkownika, odsyłacz). Przetwarzanie danych jest ograniczone w czasie (maksymalnie do siedmiu dni) i jest przeprowadzane wyłącznie w celu ochrony przed atakami DDOS lub innymi ingerencjami w funkcjonalność strony internetowej i wszelkich podstawowych systemów baz danych.

Przeglądy produktów

Po przesłaniu przeglądu produktu określane i publikowane są następujące dane: nazwa użytkownika, komentarz, liczba przyznanych gwiazdek. Dochodzenie jest przeprowadzane w celu opublikowania danych dotyczących konkretnego produktu. Dostarczone przez Państwa dane są niezbędne do publikacji oceny. Przetwarzanie danych odbywa się w czasie trwania publikacji. Usunięcia można dokonać wysyłając e-mail na adres datenschutz@herold.at.

Informacje o książkach

Niniejsza strona używa tzw. plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym za pomocą przeglądarki. Nie powodują one żadnych szkód.

Na tej stronie używane są tzw. sesyjne pliki cookie. Są one generowane, gdy strona internetowa jest odwiedzana i automatycznie usuwana ponownie. Są one wykorzystywane do rozpoznawania, gdy w krótkim czasie ponownie wywołujesz tę samą stronę internetową, aby uwzględnić już wprowadzone ustawienia. Żadne dane osobowe nie będą przechowywane ani przetwarzane w procesie.

Książki mają na celu uczynienie strony internetowej przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie są przechowywane w terminalu do momentu ich usunięcia. Dzięki temu operator strony internetowej może rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie. Jeśli tego nie chcesz, możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach. Jeśli jednak pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność strony internetowej może być ograniczona.

Web analysis service Google (Google Analytics)

Niniejsza strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na tej stronie internetowej używamy funkcji "Włącz anonimizację IP". W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google przed przetworzeniem/przechowywaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz pomiaru skuteczności kampanii reklamowych online w celu analizy i optymalizacji.

Przetwarzane dane obejmują w szczególności identyfikatory online (w tym identyfikatory plików cookie), adresy protokołów internetowych, identyfikatory urządzeń, dane lokalizacyjne, identyfikatory przypisane przez klienta oraz dane użytkownika (w szczególności czas i czas dostępu, wybór określonych ofert, itp. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny internetowej, jak również Google z przetwarzania tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Ładowanie…

Stosunki z dostawcą usług analityki internetowej opierają się na przetwarzaniu danych dotyczących zamówień przy użyciu Google Analytics. Przekazywanie danych do przetwarzającego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych (self-certification Privacy Shield). Dane są regularnie usuwane (obecnie co 26 miesięcy).

Użycie Google Adwords Conversion Tracking

Niniejsza strona korzysta z programu reklamowego online "Google AdWords" i śledzenia konwersji jako części Google AdWords. Google Conversion Tracking jest usługą analityczną Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie śledzący konwersję. Te pliki cookie tracą ważność po maksymalnie 90 dniach. Jeśli odwiedzasz pewne strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i operator strony internetowej może rozpoznać, że kliknąłeś na reklamę i zostałeś przekierowany na tę stronę. Informacje zbierane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji. To mówi operatorowi witryny całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną znacznikiem konwersji i/lub wykonali różne działania na stronie. Operator strony internetowej nie otrzymuje jednak żadnych informacji, za pomocą których użytkownicy mogą być identyfikowani osobiście. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu poprzez uniemożliwienie instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki (opcja dezaktywacji). Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji. Więcej informacji oraz politykę prywatności Google można znaleźć na stronie internetowej: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.de/policies/privacy/

Wzajemne relacje z dostawcą usług analityki internetowej opierają się na przetwarzaniu danych zamówienia przy użyciu Google Adwords Conversion Tracking. Przekazywanie danych do przetwarzającego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności danych (self-certification Privacy Shield). Google jest również zobowiązany do regularnego usuwania danych (obecnie co 39 miesięcy).

Media społecznościowe

Jeśli wtyczki społecznościowe Facebook są używane na tej stronie internetowej, są one dostarczane przez Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Embedykacje można rozpoznać po logo Facebooka lub po słowach "jak", "jak", "udostępnić" w kolorach Facebooks (niebieski i biały). Informacje o wszystkich wtyczkach Facebooka można znaleźć w poniższym linku: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wtyczki nie są aktywowane, dopóki nie klikniesz na odpowiednie przyciski. Jeśli są one wyszarzone, wtyczki są nieaktywne. Masz możliwość aktywowania wtyczek przy każdej wizycie.

Wtyczki ustanawiają bezpośrednie połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką a serwerami Facebooka. Odbywa się to dopiero po aktywacji wtyczki. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwerów Facebook Inc. Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Plugin informuje Facebook Inc., że jako użytkownik odwiedził tę stronę internetową. Możliwe, że Twój adres IP zostanie zapisany. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku podczas odwiedzania tej strony internetowej, informacje będą powiązane z tym kontem.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

Na stronie internetowej dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa (DSGVO, TKG 2003).

Obróbka danych (sklep internetowy, przeglądy produktów, narzędzie do rezerwacji i konto użytkownika) opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b) (cele realizacji umowy) DSGVO.

Jeśli używane są narzędzia analityczne, dane są wykorzystywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes) DSGVO. Uzasadnionym interesem w korzystaniu z danych jest ulepszenie strony internetowej i pomiar sukcesu reklamy internetowej.

Używanie środków bezpieczeństwa danych IT jest również oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes) DSGVO. Uzasadnionym interesem w wykorzystaniu danych jest zabezpieczenie własnych systemów informatycznych.

Używanie wtyczek Social-Media-Plugins odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO. Zgoda musi być udzielona ponownie przy każdym wejściu na stronę internetową.

Twoje prawa

Masz zasadniczo prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, możliwości transferu danych, odwołania i sprzeciwu. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub w jakikolwiek inny sposób naruszone zostały Twoje roszczenia dotyczące ochrony danych, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. W Austrii jest to organ ochrony danych.

lokalizacja

mbm Maschinenbau GesmbH

Fabrikstraße 6
AT-6858 Schwarzach

Telefon +43 5572 58177-0
Fax +43 5572 58177-3

%6F%66%66%69%63%65%40%6D%62%6D%2E%61%74

Godziny otwarcia

Po-Cz: 8:00-12:00, 13:30-17:30
Pi: 8:00-12:00