Do spisu treści

Do nawigacji

Nota prawna

mbm Maschinenbau GesmbH
Fabrikstraße 6
6858 Schwarzach  (Austria)
Telefon +43 5572 58177-0
Fax +43 5572 58177-3
office@mbm.at

Nazwa, pod jaką firma jest zarejestrowana

mbm Maschinenbau Ges.m.b.H.

Miasto (rejestracji firmy)

Fabrikstraße 6
6858 Schwarzach
Austria

VAT

ATU 35790006

Forma prawna

Ges.m.b.H.

Numer wpisu do rejestru handlowego

66212x

Rejestr handlowy

Landesgericht Feldkirch

Dyrekcja firmy

Ing. Andreas Rudigier, BSc.

Przedmiot działalności firmy

LG Handel m. Maschinen, Computersystemen, Sekundärrohstoffen; Fachgruppe der Metalltechniker

Przynależność do izb handlowych, organizacji, stowarzyszeń, związków

WKO Vorarlberg

Urząd ds. działalności gospodarczej

Bezirkshauptmannschaft Bregenz

Ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej

Handelsgewerbe gem. Par. 103 Abs. 1 lit B Z 25 GO1973, eingeschränkt auf den Einzelhandel mit Maschinen

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online
Autor nie bierze żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odnośnie odpowiedzialności autora dotyczące szkód materialnych lub ideowych, które spowodowane zostały poprzez użycie lub nie zaprezentowanych informacji lub użycie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie istnieje udowodnione zamierzone lub rażące przewinienie niedbałości. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub czasowej publikacji lub ostatecznego zawieszenia części lub całej oferty bez osobnego powiadomienia.

2. Odnośniki i linki
Przy bezpośrednich i pośrednich odnośnikach do obcych stron internetowych (linkach), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności nastąpiłoby wyłącznie w takim przypadku, w którym autor miał wiedzę na temat ich zawartości i miałby techniczną możliwość zapobiec użyciu niezgodnych z prawem treściom. Niniejszym autor oświadcza, że w momencie zamieszczania linku nie znajdowały się na danych stronach żadne nielegalne treści. Na aktualny i przyszły stan, treści lub autorstwo połączonych/powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego niniejszym dystansuje się on do wszystkich treści wszystkich połączonych/powiązanych stron, które zostały zmienione po zamieszczeniu linku. Ustalenie to obowiązuje dla wszystkich zamieszczonych linków wewnątrz własnych ofert internetowych i odnośników jak również dla wpisów obcych dokonanych w zamieszczonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a szczególnie szkody wynikające z użycia lub nieużycia tego rodzaju zaprezentowanych informacji, odpowiada sam oferent strony, do której zamieszono odnośnik, nie zaś ten, kto tylko wskazuje na daną publikację za pomocą linku.

3. Prawo autorskie i do używania znaków zastrzeżonych
Autor stara się przestrzegać praw autorskich odnośnie użytych we wszystkich publikacjach grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, używać samodzielnie sporządzonych grafik, dokumentów dźwiękowych i tekstów lub sięgać po wolne od licencji grafiki, dokumenty dźwiękowe i teksty. Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają bez ograniczeń danemu obowiązującemu prawu do używania znaków zastrzeżonych i prawom własności danych wpisanym właścicielom. Tylko na podstawie nazwy nie należy wyciągać wniosku, że znak firmowy nie jest chroniony przez prawo osób trzecich! Copyright dla publikowanych, sporządzonych przez autora obiektów należy wyłącznie do właściciela stron. Powielanie lub używanie tych grafik, dokumentów dźwiękowych i tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach nie jest dozwolone przez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych
O ile wewnątrz oferty internetowej istnieje możliwość podania osobowych lub biznesowych danych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), rezygnacja z podania tych danych ze strony użytkownika odbywa się jednoznacznie dobrowolnie. Użytkowanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi - o ile jest to technicznie możliwe - dozwolone jest także bez podania tych danych lub poprzez anonimowe dane lub pseudonim. Użycie danych kontaktowych opublikowanych w ramach noty prawnej lub podobnych danych jak adresy pocztowe, numery telefonu lub faksu do przesyłania jednoznacznie nie wymaganych informacji nie jest dozwolone. Jednoznacznie zastrzega się podjęcie kroków prawnych wobec tak zwanych wiadomości spam w przypadku naruszenia tego zakazu.

5. Skuteczność prawna wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część niniejszej oferty internetowej, w której znajduje się odnośnik do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części tego dokumentu pozostają nienaruszone pod względem swojej treści i ważności.

6. Google Analytics
Analytics wykorzystuje tzw. 'cookies', pliki tekstowe zapisane na twoim komputerze i umożliwia analizę użycia przez ciebie strony internetowej. Utworzone przez ciasteczka informacje o użyciu tej strony (włącznie z adresem IP) przekazywane są przez Google do USA i tam zapisywane. Google użyje tych informacji, aby zanalizować użycie strony internetowej, zebrać raporty na temat aktywności w internecie i dostarczyć usługi związane z użyciem internetu. Google przekaże te informacje ewentualnie osobom trzecim, o ile zostanie to nakazane ustawowo lub osoby trzecie będą przetwarzać te dane na zlecenie Google. W żadnym wypadku Google nie powiąże twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji ciasteczek za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki, jednak zwracamy uwagę na to, że w tym przypadku ewentualnie nie będziesz mógł w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Dzięki użyciu tej strony zgadzasz się na przetwarzanie wprowadzonych przez ciebie danych przez Google powyżej opisany sposób i do wyżej wymienionych celów."

7. Wtyczki do portali społecznościowych
Z daną stroną internetową zintegrowane są wtyczki serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., Menlo Park, California, USA) w formie „Like-Button” oraz/lub serwisu społecznościowego Google Plus (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043, USA) w formie „+1-Button”. Wtyczka umożliwia bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem serwisu Facebook czy Google. W taki sposób serwisy uzyskują informacje o użytkowniku na danej stronie internetowej (przede wszystkim datę i godzinę wywołania strony internetowej oraz pozostałe informacje dotyczące przeglądarki). Naciśnięcie przez użytkownika „Like-Button” serwisu Facebook albo „+1-Button” serwisu Google, podczas gdy użytkownik jest zalogowany na swoim profilu w serwisie Facebook czy Google, umożliwia serwisom przyporządkowanie wizyty na stronie internetowej do konta użytkownika. Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem: [http://www.facebook.com/help/186325668085084] oraz [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. Wchodząc na stronę internetową jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa informacji jako użytkownika.